Polityka prywatności serwisu nSkup.pl

Podczas pierwszej wizyty w naszym Serwisie internetowym wyświetlana jest Użytkownikom informacja na temat stosowania plików cookies. Nasz Serwis internetowy, podobnie jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które służą do gromadzenia informacji i poprzez które możliwe jest uzyskanie dostępu do tak zgromadzonych informacji w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat opisane są w poniższych punktach naszej Polityki cookies.

 

DEFINICJE

Zastosowane w niniejszej polityce określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie.

(1) Administrator – jest "Piotr Sułkowski" z siedzibą we Wrocławiu (50-534) przy ul. Przestrzennej 1/14, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 022279189, posługujący się numerem NIP 8992666343.

(2) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

(3) Serwis internetowy – serwis znajdujący się pod adresem www.nskup.pl;

(4) Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis internetowy lub korzystająca z jednej albo kilku jego funkcjonalności;

 

JAKIE RODZAJE PLIKÓW COOKIES WYKORZYSTUJEMY?

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu internetowego zbierane są dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług oraz mogą być zbierane dodatkowe informacje w celu prowadzenia działalności marketingowej lub analizy aktywności Użytkownika w Serwisie. Strona wykorzystuje następujące rodzaje pilików cookies:

(1) Cookies trwałe – przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu wygaśnięcia ich ważności lub ich skasowania przez Użytkownika. Dane te są potrzebne ze względów technicznych, aby móc wyświetlić Serwis internetowy w sposób poprawny i widoczny oraz zagwarantować mu stabilność i bezpieczeństwo;

(2) Cookies sesyjne – pliki te po zakończeniu sesji danej przeglądarki są usuwane z pamięci urządzenia. Pliki te służą do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji witryny, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. Pliki cookies sesji są usuwane wraz wygaśnięciem sesji;

(3) Cookies Administratora – pliki zbierane wyłącznie przez Administratora w trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego;

(4) Cookies podmiotów trzecich – pliki pochodzące od podmiotów trzecich – ich stron internetowych lub domen.

Administrator nie wykorzystuje powyższych danych do identyfikacji Użytkowników, a stosowane mechanizmy nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH:

Korzystamy z plików cookies w następujących celach:

(1) (niezbędne cookies) prawidłowego wyświetlenia strony internetowej oraz dostosowania jej do Twoich preferencji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

(2) (dobrowolne cookies) tworzenia statystyk i ulepszania zawartości strony internetowej - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,

(3) (dobrowolne cookies) personalizowania treści marketingowych - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na dopasowaniu wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkowników w ramach Serwisu, a także poza nim.

Dostęp do dobrowolnych cookies uzyskiwany jest na podstawie zgody udzielonej za pomocą udostępnionego na stronie internetowej narzędzia do zarządzania plikami cookies. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana za pomocą zmiany ustawień dotyczących udostępniania plików cookie.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celu realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem na adres iod@nskup.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.

W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, można zgodę wycofać za pomocą zmiany ustawień dotyczących udostępniania plików cookie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

CZAS PRZETWARZANIA

Wykorzystywane przez nas pliki cookies tracą ważność po maksymalnie 24 miesiącach.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PODMIOTÓW TRZECICH

Dla powyższych celów korzystamy również z narzędzi udostępnianych przez podmioty trzecie. Wiąże się to z korzystaniem i przekazywaniem plików cookies do firm zewnętrznych takich jak: Google, Facebook oraz Hotjar. Wykorzystywane przez nas narzędzia nie prowadzą do identyfikacji użytkownika ani przez nas ani przez naszych partnerów.

Narzędzie Hotjar wykorzystywane jest do optymalizacji strony internetowej pod kątem doświadczeń użytkowników związanych z korzystaniem z niej i ma na celu zrozumienie potrzeb użytkowników. Narzędzie zapewniane jest przez zewnętrzny podmiot, tj. Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Hotjar rejestruje wybraną część odwiedzających nasz Serwis i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z ruchu na naszej stronie oraz wygenerowania tzw. map cieplnych. W ramach narzędzia Hotjar informację do jakich mamy dostęp to w szczególności podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu, czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu, źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu czy miejsca, w które klikasz myszką. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Hotjar, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Hotjar: www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Administrator korzysta z narzędzi Google Analitics, Google Tag Manager oraz Google Campain Manager udostępnianych jest przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Dane mogą być również używane do wyświetlania reklam w oparciu o odwiedziny użytkownika w Serwisie internetowym. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych przez Google w związku ze świadczoną przez nich usługą można znaleźć pod linkiem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

W sytuacji, w której z Serwisu internetowego skorzysta użytkownik portalu Facebook pliki cookies przekazywane są do firmy Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02x525, Ireland. Facebook będzie korzystał z informacji w celu monitorowania kliknięć użytkowników w reklamy na portalu Facebook i innych platformach współpracujących oraz konfigurowania kampanii internetowych. Informacje te służą również rozpoznaniu użytkowników portalu Facebook w Serwisie internetowym poprzez odpowiednie parametry w adresie url. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych przez Facebook można znaleźć pod linkiem: https://plpl.facebook.com/policies/cookies/.