List mazalny po spłacie kredytu hipotecznego
Data publikacji: Data aktualizacji:

List mazalny po spłacie kredytu hipotecznego – co to jest i jak go uzyskać?

Spłaciłeś kredyt hipoteczny? Powinieneś wiedzieć, że sama spłata kredytu hipotecznego nie oznacza, że hipoteka zostanie automatycznie usunięta z księgi wieczystej. W celu wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej musisz udać się do banku i złożyć wniosek o list mazalny. Specjaliści z nSkup.pl przygotowali artykuł, z którego dowiesz się, kiedy należy złożyć wniosek o list mazalny i jakie informacje powinny się w nim znaleźć. Wyjaśnimy również, dlaczego list mazalny jest taki ważny.

Spis zawartości artykułu

List mazalny - co to jest?

List mazalny jest dokumentem, który zostaje wydany przez bank na wniosek klienta. Wydanie listu mazalnego jest możliwe dopiero wtedy, gdy spłacisz kredyt hipoteczny wraz z odsetkami i wszystkimi opłatami. Dokument będzie Ci potrzebny w celu usunięcia hipoteki, która została ustanowiona na rzecz banku.

Kiedy bank udziela kredytu hipotecznego na zakup domu lub mieszkania, to zabezpieczeniem takiego zobowiązania będzie właśnie hipoteka. W ten sposób instytucja kredytująca minimalizuje swoje ryzyko na wypadek, gdyby kredytobiorca przestał spłacać swoje zobowiązanie. Bank będzie dochodził sądownie swoich roszczeń, a rezultatem będzie zbycie nieruchomości. Środki ze sprzedaży trafią na konto banku w celu spłaty kredytu.

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym. Wpisu hipoteki na rzecz banku dokonuje się w dziale IV księgi wieczystej danej nieruchomości. Kiedy już spłacisz swoje zobowiązanie, to powinieneś podjąć kroki zmierzające do formalnego wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Nie możesz liczyć na to, że bank zajmie się usunięciem hipoteki. Jest to zadanie, które musisz się zająć na własną rękę. W pierwszym kroku musisz zawnioskować do banku o wydanie listu mazalnego. W tym ważnym dokumencie bank oświadcza, że wszystkie wierzytelności z tytułu kredytu hipotecznego wygasły i w związku z tym wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki.

W kolejnym kroku składasz wniosek w sądzie o wykreślenie hipoteki, załączając do niego list mazalny. Dokument złóż we właściwym sądzie rejonowym, w dziale ksiąg wieczystych. Pamiętaj, że bez listu mazalnego sąd nie usunie hipoteki z księgi wieczystej. Dlatego zdobycie tego dokumentu jest tak ważne.

Kto może wystawić list mazalny?

List mazalny może wystawić każdy wierzyciel hipoteczny, na którego rzecz ustanowiono hipotekę w księdze wieczystej nieruchomości. Może to być zatem:

 • list mazalny z banku, który udzielił kredytu hipotecznego i w związku z tym ustanowił hipotekę na nieruchomości kredytobiorcy,
 • list mazalny z ZUS lub urzędu skarbowego, który zabezpieczył swoje należności za pomocą hipoteki przymusowej,
 • list mazalny od innej osoby fizycznej lub prawnej, która widnieje w IV dziale księgi wieczystej nieruchomości jako wierzyciel.

Najczęściej list mazalny jest wystawiany przez bank po spłacie kredytu lub w przypadku jego refinansowania.

List mazalny po spłacie kredytu hipotecznego

Jak uzyskać kwit mazalny z banku?

Większość banków wysyła list mazalny do klienta automatycznie. Stanie się tak w sytuacji, gdy kredyt hipoteczny został spłacony w całości i zobowiązanie wobec banku wygasło. Zanim złożysz wniosek o list mazalny, dowiedz się, czy bank nie oferuje tej uproszczonej procedury. Jeśli bank nie prowadzi takiej usługi, to będziesz musiał wystąpić pisemnie o to ważne oświadczenie.

Sformułowanie takiego pisma nie jest trudne. Należy zawnioskować o wydanie „zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej”. Potrzebne będą również takie informacje jak:

 • numer umowy kredytowej,
 • numer księgi wieczystej nieruchomości z hipoteką,
 • uzasadnienie wniosku,
 • sposób i miejsce przekazania listu mazalnego – podaj dokładny adres do dostarczenie wniosku lub zadeklaruj odbiór osobisty.

Wniosek o list mazalny można złożyć osobiście w wybranej placówce banku lub przesłać go pocztą. Sprawdź też, czy istnieje możliwość wysłania wniosku drogą elektroniczną. Przed wysłaniem wniosku, koniecznie zweryfikuj informacje o saldzie kredytu i dowiedz się, czy spłaciłeś całość zobowiązania. Część banków pobiera opłatę za wydanie listu mazalnego. Koszty znajdziesz w Tabeli Opłat i Prowizji.

Ważna informacja!

Zdarza się, że bank przestaje istnieć lub został przejęty przez inną instytucję finansową. Nie martw się jednak, ponieważ rozwiązanie jest dość proste. Wniosek o list mazalny możesz bowiem złożyć w instytucji, która przejęła dany bank, albo w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Komu bank wystawia list mazalny?

Wniosek o list mazalny powinien złożyć właściciel nieruchomości, którego dane znajdują się w dziale II księgi wieczystej. Najczęściej sprawa jest dość prosta, ponieważ o list mazalny wnioskuje najczęściej kredytobiorca, który spłacił kredyt i jest właścicielem nieruchomości, która została obciążona hipoteką.

Zdarzają się jednak sytuacje bardziej skomplikowane. Załóżmy bowiem, że odziedziczyłeś lub kupiłeś nieruchomość z hipoteką, która została spłacona przez poprzedniego właściciela. Jako nowy właściciel możesz wystąpić do banku o list mazalny. Do wniosku załącz dokumenty potwierdzające przeniesienie prawa własności nieruchomości lub sądowe postanowienie o nabyciu spadku. Umowa kupna-sprzedaży powinna mieć formę aktu notarialnego.

Odmowa wydania listu mazalnego – co mogę zrobić?

Bank może odmówić wystawienia listu mazalnego tylko w sytuacji, gdy kredyt hipoteczny nie został w całości spłacony. Jeżeli uważasz, że bank nie ma racji, to powinieneś całą sprawę jak najszybciej wyjaśnić z kredytodawcą i spłacić pozostałe roszczenia. Jeżeli natomiast jesteś pewien, że zobowiązanie zostało uregulowane w całości i nie możesz dogadać się z bankiem, to wtedy pozostaje Ci skierowanie sprawy do sądu. Sąd zajmie się wtedy tzw. usunięciem niezgodności między stanem ujawnionym w księdze wieczystej a stanem rzeczywistym.

Jakie informacje powinny się znaleźć w liście mazalnym?

List mazalny jest oświadczeniem, które ma prostą i zrozumiałą formę. Dokument będzie ważny, gdy zostanie podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania banku. W liście mazalnym znajdziemy takie informacje, jak:

 • dane kredytobiorcy,
 • adres i numer KW nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka,
 • rodzaj hipoteki (umowna czy przymusowa),
 • ewentualnie informacje na temat podstawy wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, w przypadku kredytu może to być numer umowy kredytowej,
 • oświadczenie o wygaśnięciu wszystkich wierzytelności zabezpieczonych hipoteką,
 • zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki z KW.

Ile czeka się na list mazalny?

Banki są zobowiązane do współpracy z właścicielem nieruchomość po spłacie zobowiązania. Stan prawny w księdze wieczystej powinien być jak najszybciej zaktualizowany. Instytucje finansowe nie mogą zwlekać z wydaniem oświadczenia i zgody na wykreślenie hipoteki. W praktyce na wydanie listu mazalnego zazwyczaj trzeba czekać od kilku do kilkunastu dni. Wszystko zależy od konkretnego banku.

Wygaśnięcie hipoteki a list mazalny - co dalej?

Udało Ci się spłacić kredyt hipoteczny, a bank wydał Ci list mazalny. Co dalej? Jeżeli chcesz wykreślić hipotekę z księgi wieczystej, to musisz złożyć wniosek do właściwego sądu rejonowego do działu ksiąg wieczystych. Skorzystaj w tym celu ze specjalnego formularza KW-WPIS.

Kiedy już poprawnie wypełnisz wniosek i zdobędziesz wszystkie potrzebne załączniki, to możesz przystąpić do złożenia wniosku w sądzie. Konieczne będzie wtedy uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 100 zł. Wniosek możesz też wysłać pocztą. Pamiętaj, że najważniejszym załącznikiem jest list mazalny otrzymany z banku.

Wygoda

Darmowa wycena mieszkania online

Skorzystaj z naszego darmowego kalkulatora wyceny nieruchomości i oszacuj wartość mieszkania.

Wyceń mieszkanie