Jaki jest koszt depozytu notarialnego
Data publikacji: Data aktualizacji:

Jaki jest koszt depozytu notarialnego w 2024 roku? Ekspert przedstawia!

Depozyt notarialny nie jest jeszcze popularny w naszym społeczeństwie i niewiele osób korzysta z takiej formy zabezpieczenia. Specjaliści ds. skupu nieruchomości z nSkup.pl przygotowali artykuł, z którego dowiesz się, dlaczego warto skorzystać z depozytu notarialnego podczas transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości.

Spis zawartości artykułu

Depozyt notarialny w 2024 roku

Depozyt notarialny to najbezpieczniejsza forma przechowywania pieniędzy, które mają służyć do opłacenia jednej ze stron transakcji. Zachęcamy do korzystania z depozytu notarialnego. Warto wspomnieć, że sami korzystamy z takiej formy zabezpieczenia. Zależy nam na tym, żeby nasi klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie.

Depozyt notarialny - wprowadzenie

Zakup nieruchomości jest to nie tylko jedna z najważniejszych decyzji w życiu, ale również transakcja, która wiąże się z pewnym ryzykiem dla każdej ze stron. Kiedy finansujesz swój zakup kredytem hipotecznym, to sprzedający może być pewien, że środki trafią na jego konto. Kiedy chcesz sprzedać mieszkanie klientowi, który chce zapłacić z własnej kieszeni, to sprawa się komplikuje, ponieważ możesz trafić na nieuczciwą osobę. Właśnie dlatego warto skorzystać z depozytu notarialnego. Nabywca wpłaca pieniądze w kancelarii notarialnej, które czekają w depozycie, aż obydwie strony spełnią wszystkie warunki transakcji i podpiszą umowę.

Co to jest depozyt notarialny? Jaką funkcję pełni depozyt notarialny?

Opinia na temat depozytu notarialnego jest taka, że zabezpiecza on przede wszystkim interesy sprzedającego. Jest to po części prawda, ponieważ depozyt daje gwarancję sprzedającemu, że otrzyma pieniądze po podpisaniu umowy. Depozyt potwierdza, że druga strona dysponuje odpowiednią kwotą pieniędzy, która pozwoli na sfinalizowanie transakcji. Depozyt notarialny chroni również interesy kupującego. Warto wyjaśnić tę kwestię, ale najpierw napiszemy, co to jest depozyt notarialny?

Depozyt notarialny mam na celu zabezpieczyć stronę finansową transakcji. Bez wątpienia jest to jedna z najbezpieczniejszych form ochrony stron umowy Niestety, depozyt notarialny nie cieszy się dużą popularnością, co wynika z dwóch przesłanek:

 • braku wiedzy, że taka forma zabezpieczenia istnieje,
 • konieczności zapłaty notariuszowi za tę usługę.

Depozyt notarialny, jego definicja i funkcja zostały określone w art. 108 Ustawy prawo o notariacie. Zgodnie z zapisami ustawy notariusz ma prawo przyjąć na przechowanie papiery wartościowe lub pieniądze w walucie polskiej, lub obcej, w celu wydania jej konkretnej osobie.

Kiedy najczęściej korzystamy z depozytu notarialnego?

Jak wspominaliśmy wyżej, z instytucji depozytu notarialnego korzysta się najczęściej w przypadku transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Notariusz przyjmuje pieniądze w depozyt i wypłaci je sprzedającemu, gdy każda ze stron wywiąże się z warunków umowy. W ten sposób zabezpiecza się interesy sprzedającego, jak i kupującego. Środki są zazwyczaj wypłacane dopiero wtedy, gdy sprzedający przekaże nieruchomość nabywcy. Z depozytów notarialnych korzysta się podczas podziału majątku oraz gdy dojdzie do zniesienia współwłasności.

Co wchodzi w poczet depozytu notarialnego? Do czego może służyć nam depozyt notarialny?

W depozycie notarialnym klient może złożyć jedynie pieniądze lub papiery wartościowe, które muszą mieć formę dokumentu. W tym miejscu pojawia się bardzo ważne pytanie? Czy z instytucji depozytu notarialnego, można skorzystać zawsze, gdy chcemy przechować środki pieniężne, które następnie mają być wypłacone innej osobie? Niestety nie zawsze możemy skorzystać z depozytu notarialnego. Załóżmy hipotetyczną sytuację. Jesteś rodzicem i zbierasz pieniądze dla swoich dzieci. Twoim życzeniem jest, żeby środki trafiły do Twoich dzieci w momencie, gdy osiągną pełnoletność. Czy możesz skorzystać z depozytu notarialnego? Okazuje się, że nie jest to możliwe. Wynika to z tego, że notariusz przyjmuje pieniądze na przechowanie w depozycie, tylko wtedy, gdy są one związane z określoną czynnością notarialną. Może to na przykład być przygotowanie aktu notarialnego, spisanie protokołów czy sporządzenie odpisów i wyciągów dokumentów.

Jakie informacje są potrzebne, żeby złożyć środki w depozycie notarialnym?

Notariusz przyjmie Twoje pieniądze w depozyt pod warunkiem, że dostarczysz potrzebne dokumenty i informacje. Dane te służą do przygotowania aktu notarialnego. Są to przede wszystkim:

 • Twoje imię i nazwisko,
 • imię i nazwisko ojca oraz matki,
 • numer PESEL,
 • data oraz miejsce urodzenia, 
 • stan cywilny,
 • miejsce zamieszkania,
 • adres korespondencyjny,
 • rodzaj posiadanego dokumentu tożsamości, czyli dowód osobisty, paszport, numer i termin ważności dokumentu,
 • obywatelstwo.

Oprócz swoich danych powinieneś podać dane osoby, która jest stroną transakcji i osobą upoważnioną do odebrania środków z depozytu. Powinieneś również wskazać, jakie warunki musi spełnić ta osoba, żeby notariusz przekazał jej środki.

Podatek od zakupu mieszkania w 2024 roku - ile wynosi, kiedy zapłacić?

Dowiedz się więcej

Ile wynosi koszt przekazania pieniędzy do depozytu notarialnego?

Za takie zabezpieczenie oczywiście należy zapłacić. Nie są to koszty, które zbytnio obciążą Twój budżet. Warto wiedzieć, że stawka notarialna za przyjęcie pieniędzy do depozytu ustalana jest indywidualnie. Sprawdźmy zatem koszt przechowania dokumentów:

 • 50 zł netto za sporządzenie protokołu depozytu,
 • 20 zł netto za każdy miesiąc przechowywania,
 • 6 zł netto za wypis aktu, cena dotyczy każdej rozpoczętej strony.

Jeżeli chcesz oddać w depozyt notarialny konkretną kwotę, to wtedy warto skorzystać z kalkulatora kosztów notarialnych. Przykładowo: przechowując w depozycie kwotę około 350 000 zł, zapłacisz około 1085 zł + 23% VAT.

Depozyt notarialny przy sprzedaży mieszkania

Depozyt notarialny przy sprzedaży mieszkania – zalety

Depozyt notarialny ma następujące zalety:

 • zapewnia bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami,
 • jest zabezpieczeniem interesów jednej i drugiej strony transakcji,
 • jest potwierdzeniem, że kupujący ma wystarczające środki na zakup nieruchomości,
 • kupujący nie musi wpłacać ustalonej ceny na rachunek bankowy sprzedającego przed zawarciem umowy sprzedaży,
 • notariusz jest osobą zaufania publicznego, więc powierzone mu pieniądze będą bezpieczne,
 • pieniądze na rachunek bankowy sprzedającego zostaną przez notariusza przelane dopiero w momencie, gdy obydwie strony spełnią warunki określone w protokole przyjęcia do depozytu,
 • jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, wtedy środki zostaną zwrócone kupującemu.

Depozyt notarialny – pytania i odpowiedzi

Depozyt notarialny nie jest usługą, z której często korzystamy. Stąd pojawia się wiele pytań, które dotyczącą funkcjonowania depozytu notarialnego. Mogą one wywoływać wiele wątpliwości wśród klientów. Dlatego specjaliści ds. skupu nieruchomości z nSkup.pl przygotowali zestaw pytań i odpowiedzi. Są to pytania, które dość często nurtują naszych klientów:

1. Kto powinien zapłacić za depozyt notarialny?

Taksa notarialna nie jest niska i za każdym razem jest ustalana indywidualnie. Kto jednak powinien zapłacić za tę usługę? Sprawdźmy zatem, czy przepisy prawa określają dokładnie, która strona transakcji powinna opłacić depozyt notarialny. Z reguły koszty opłat notarialnych przy zakupie nieruchomości pokrywa kupujący. Jest to zasada, która od dawna przyjęła się na rodzimym rynku nieruchomości. Natomiast w przypadku pozostałych kosztów sprawa jest nie do końca określona i co za tym idzie, jest niejednoznaczna. W art. 89 par. 1 i 2 znajdziemy informację, że opłata powinna zostać podzielona po równo pomiędzy kupującego i sprzedającego. Jest to jednak rekomendacja, a nie nakaz. Dlatego kwestię podziału kosztów notarialnych ostatecznie ustalają między sobą strony transakcji.

2. Czy depozyt notarialny jest bezpieczny?

Z naszego artykułu dowiedziałeś się, że depozyt notarialny zabezpiecza interesy zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Możemy zatem zadać sobie teraz pytania, czy pieniądze, które zostawiliśmy w depozycie notarialnym, są bezpieczne. Odpowiedź brzmi: tak. Depozyt notarialny to najbezpieczniejszy sposób zabezpieczenia naszych środków. Pieniądze, które chcesz wpłacić na depozyt notarialny, przelewane są na specjalny rachunek w banku. Oczywiście notariusz ze względów bezpieczeństwa i wygody nie przechowuje gotówki u siebie. Nie ma zatem możliwości, żeby którakolwiek ze stron przywłaszczyła sobie te środki. Nie występuje też ryzyko utraty depozytu notarialnego czy też zajęcia go na podstawie jakiegolwiek tytułu.

3. Depozyt notarialny a ogłoszenie upadłości przez notariusza.

Część klientów obawia się, co może stać się z ich pieniędzmi złożonymi w depozyt, gdy notariusz ogłosi upadłość. Jest to co prawda mało prawdopodobne zdarzenie, ale nawet gdy do tego dojdzie, to nie mamy się czego obawiać. Co zatem stanie się z depozytem notarialnym, gdy notariusz ogłosi upadłość? Prawo o notariacie wyraźnie mówi, że notariusz ma obowiązek prowadzenia osobnego konta dla przyjętych depozytów. Jeżeli dojdzie do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko notariuszowi, śmierci notariusza lub ogłosi on upadłość, to środki na tym koncie nie podlegają zajęciu i nie wchodzą do masy upadłościowej. Możesz być spokojny. Depozyt notarialny to bezpieczne rozwiązanie dla każdej ze stron transakcji.

4. Depozyt notarialny działa na Twoją korzyść.

Depozyt notarialny jest całkowicie bezpieczny i działa na korzyść sprzedawcy i kupującego. Co więcej, jeżeli zdecydujesz się na depozyt notarialny, to środki te będą chronione przed zajęciem komorniczym. Twoje środki, które znajdują się w depozycie notarialnym, są w pełni bezpieczne. Koszt depozytu notarialnego nie jest niski, ale na pewno też nie obciąży bardzo Twojego budżetu. Poza tym koszt depozytu można rozłożyć na dwie strony transakcji.

Wygoda

Darmowa wycena mieszkania online

Skorzystaj z naszego darmowego kalkulatora wyceny nieruchomości i oszacuj wartość mieszkania.

Wyceń mieszkanie