Jak zatrzymać licytację nieruchomości
Data publikacji: Data aktualizacji:

Jak zatrzymać licytację nieruchomości 2024 – zawieszenie i umorzenie

Wierzyciele, którzy chcą odzyskać swoje należności, decydują się często na współpracę z komornikiem. Jedną z opcji odzyskania długu jest licytacja komornicza nieruchomości. Dotyczy to przede wszystkim wysokich zobowiązań. Nie jest to przyjemna sytuacja dla dłużnika, który może w ten sposób stracić swój majątek. Takiej sytuacji możemy zapobiec nawet na etapie egzekucji, którą rozpoczął komornik. Sprzedaż mieszkania na licytacji spowoduje bowiem wysokie straty. Co można zrobić, gdy komornik zaplanował licytację nieruchomości? Jakie działania możemy podjąć?

Spis zawartości artykułu

Jak zatrzymać licytację nieruchomości u komornika - wprowadzenie

Nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko przewidzieć, z jakimi sytuacjami będziemy musieli w życiu się zmierzyć. Zdarza się, że popadamy w długi i wtedy musimy liczyć się nawet z egzekwowaniem długu przez komornika. Co jednak możemy zrobić, gdy dojdzie do licytacji komorniczej? Czy można ją zatrzymać? Okazuje się, że w niektórych przypadkach może dojść do zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego. Wtedy zyskujemy czas na uregulowanie naszych zobowiązań, a nawet możemy zatrzymać działania komornika. Sprawdźmy, w jaki sposób możemy rozwiązać nasze problemy.

Jak zatrzymać licytację nieruchomości w sytuacji, gdy komornik zajmuje mieszkanie

Na początku wyjaśnimy na jakiej podstawie komornik może zająć mieszkanie. Na życzenie wierzyciela komornik może prowadzić egzekucję z naszego wynagrodzenia, emerytury, renty, rachunku bankowego, ruchomości oraz nieruchomości. Sposób odzyskania należności wskazuje wierzyciel w swoim wniosku do komornika. Jeżeli kwota zadłużenia jest bardzo wysoka, to komornik może podjąć działania zmierzające do licytacji nieruchomości. Wtedy w pierwszym kroku dokona wpisu zajęcia nieruchomości w księdze wieczystej. Dłużnik może mieszkać w nieruchomości, aż do momentu, gdy licytacja okaże się skuteczna i komornik sprzeda mieszkanie. Wtedy były właściciel musi opuścić swoje mieszkanie na rzecz nabywcy.

Nie zawsze jednak egzekucja z nieruchomości będzie możliwa. Licytację z nieruchomości można przeprowadzić dopiero wtedy, gdy wartość długu przekracza 5% wartości nieruchomości. Przy niewielkim długu nie musimy obawiać się, że stracimy mieszkanie. Jest to możliwe natomiast, gdy nasze zadłużenie wynosi dziesiątki czy setki tysięcy złotych. Najlepiej jest zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do zajęcia nieruchomości przez komornika, ale nawet jeśli do tego dojdzie, to możemy mieszkanie uratować. Jest to możliwe w sytuacji, gdy porozumiemy się z wierzycielem. Możemy też próbować sprzedać mieszkanie na własną rękę. Każde z tych dwóch rozwiązań będzie dla nas dużo korzystniejsze niż licytacja nieruchomości. Jak zatem ją zatrzymać? W pewnych okolicznościach do licytacji nieruchomości nie dojdzie. Możliwe jest bowiem zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Zawieszenie postępowania jest to po prostu czasowe zatrzymanie egzekucji częściowo lub w całości. Do zawieszenia egzekucji może dojść na wniosek dłużnika, wierzyciela lub z mocy prawa. Zawieszenie egzekucji nie spowoduje oczywiście, że nasz dług zniknie i przestanie być wymagalny. Czynności egzekucyjne zostaną tylko odroczone na pewien okres.

Do umorzenia postępowania dojdzie, gdy pojawią się okoliczności, które egzekucję uniemożliwią. Są to takie okoliczności jak śmierć dłużnika, spłata zobowiązania przez dłużnika lub osobę trzecią, niedopełnienie wszystkich formalności przez wierzyciela. Warto jednak wiedzieć, że umorzenie postępowania może być czasowe i nie zakończy problemów dłużnika. Wierzyciel może bowiem ponownie złożyć wniosek do kancelarii komorniczej. Przykładowo, gdy komornik nie sprzeda nieruchomości podczas drugiej licytacji, to sprawa jest umarzana z urzędu. Jednak po upływie wyznaczonego czas, wierzyciel może znów dochodzić swoich należności.

Co zrobić, gdy chcemy zatrzymać licytacje nieruchomości? Najlepiej skontaktować się z prawnikiem. Każda sprawa jest indywidualna, dlatego warto skorzystać z profesjonalnej porady.

Jak zatrzymać licytację nieruchomości – zawieszenie postępowania

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego może czasowo zatrzymać licytację mieszkania lub innej nieruchomości. W czasie zawieszenia egzekucji dłużnik zyskuje czas, żeby uporządkować swoje finanse i uregulować długi. Zawieszanie postępowania to tylko chwilowe rozwiązanie. Dlatego najlepiej wykorzystać tę przerwę na znalezienie najlepszego rozwiązanie, które wyciągnie nas z tarapatów finansowych. Mogą to być negocjacje z wierzycielem lub sprzedaż nieruchomości. Co, jeżeli nie zdążymy spłacić zadłużenia lub sprzedać mieszkania w trakcie zawieszenia postępowania? Niestety licytacja domu lub mieszkania zostanie wznowiona, jeśli nie uda nam się wywiązać z naszych obowiązków względem wierzycieli. Wtedy stracimy naszą nieruchomość. Dlatego tak ważne jest podjęcie skutecznych działań już przy pierwszych oznakach problemów finansowych.

Jak zatrzymać licytację nieruchomości, gdy dochodzi do umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego?

Zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego mogą trwale, lub czasowo zatrzymać licytację nieruchomości. Kiedy jest to możliwe? Postępowanie może zostać zawieszone, gdy:

 • wierzyciel lub dłużnik nie mają zdolności procesowej,
 • nastąpi śmierć wierzyciela lub dłużnika,
 • wierzyciel wystąpi z takim żądaniem,
 • wniesiono skargę na czynności komornika albo zażalenie na postępowanie sądu,
 • dłużnik przedstawi pisemny dowód na to, że dopełnił swoich obowiązków lub świadczący o tym, że wierzyciel zgodził się na późniejszą spłatę długu.

Postępowanie egzekucyjne może też zostać umorzone w przypadku, gdy:

 • wierzyciel wystąpił z takim wnioskiem,
 • nastąpiła spłata długu,
 • tytuł egzekucyjny jest pozbawiony skutków prawnych,
 • egzekucja jest niedopuszczalna ze względu na osobę dłużnika lub przedmiot egzekucji,
 • wiadomo, że z egzekucji nie uzyska się sumy przewyższającej koszty egzekucji,
 • wierzyciel w ciągu 6 miesięcy nie dokonał żadnej czynności lub nie wznowił zawieszonego postępowania,
 • w przypadku śmierci dłużnika, gdy obowiązek był z nim ściśle związany lub prawo majątkowe wygasło wskutek śmierci,
 • gdy roszczenie uległo przedawnieniu przed złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji, a wierzyciel nie wykaże przerwania biegu terminu przedawnienia.
Jak zatrzymać licytację nieruchomości

Jak zatrzymać licytację nieruchomości – ugoda z wierzycielem

Skutecznym sposobem na zatrzymanie licytacji lokalu jest z pewnością ugoda z wierzycielem. Jest to możliwe, gdy dwie strony dojdą do porozumienia i spotkają się w połowie drogi. Ugoda może przybrać różne formy. Najczęściej polega na spłacie zadłużenia w ratach lub na samodzielnej sprzedaży nieruchomości po cenie dużo wyższej niż na licytacji. Wierzyciel powinien zaakceptować warunki ugody na piśmie. Pismo powinno zostać następnie przekazane komornikowi. W takiej sytuacji dojdzie do zawieszenia lub umorzenia postępowania. Sama ugoda nie zagwarantuje, że już nie dojdzie do licytacji. Zostanie ona bowiem wznowiona, gdy dłużnik nie wykona obowiązków wynikających z podpisanej ugody.

Warto zwrócić uwagę na to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, postępowanie, które zostało zawieszone, podlega umorzeniu. Stanie się tak, gdy po 6 miesiącach od doręczenia wierzycielowi postanowienia o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego nie podejmie on żadnych czynności ani nie będzie chciał wznowić zawieszonego postępowania. Postępowanie umarza się wtedy z urzędu.

Przed podpisaniem ugody warto przeanalizować swoją sytuację finansową oraz porozmawiać z prawnikiem. Dlatego też przed podpisaniem ugody ważna jest dokładna analiza swojej sytuacji finansowej oraz rozmowa ze specjalistami prawa.

Jak zatrzymać licytację nieruchomości – zawieszenie lub umorzenie na żądanie wierzyciela

Licytację nieruchomości może zatrzymać wierzyciel. Zazwyczaj dochodzi do tego, gdy wierzyciel porozumie się z dłużnikiem i dojdzie do ugody. Dłużnik powinien w takiej sytuacji spełnić żądania wierzyciela i dopełnić warunków umowy. Dłużnik, który chce negocjować z wierzycielem i zatrzymać licytację, powinien jak najszybciej porozumieć się z wierzycielem. Wierzyciel ze swojej strony powinien z kolei poinformować dłużnika o swoich oczekiwaniach i o tym, czy jest zainteresowany negocjacjami. Porozumienie między dłużnikiem a jego wierzycielem powinno mieć formę pisemną. Dzięki temu obydwie strony unikną problemów i nieporozumień w przyszłości.

Warto wiedzieć, że komornik musi przychylić się do decyzji wierzyciela. Nie może kwestionować, czy też oceniać wniosku o umorzenie postępowania.

Zawieszenie lub umorzenie postępowania jest na pewno korzystnym rozwiązaniem dla dłużnika. Dzięki temu może uregulować swoje zobowiązania i poprawić swoją sytuację finansową. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Wszystko zależy od tego, czy wierzyciel chce negocjować warunki spłaty i czy chce dojść do porozumienia. Niestety dłużnik musi polegać na dobrej woli drugiej strony.

Jak zatrzymać licytację nieruchomości – spłata należności poprzez sprzedaż

Najskuteczniejszy sposób na zatrzymanie licytacji nieruchomości, to spłata całości zobowiązania. Często osoby, które chcą pokryć swoje długi, decydują się na sprzedaż nieruchomości. Kwota uzyskana ze sprzedaży pozwala wtedy na uporządkowanie swojej sytuacji finansowej.

Postępowanie zostanie umorzone, jeśli przed zamknięciem przetargu, dłużnik lub osoba trzecia spłaci całe zobowiązanie. Spłaty można dokonać u komornika lub bezpośrednio do wierzyciela. Jeżeli zdecydujemy się na tę drugą opcję, to wierzyciel musi potwierdzić spłatę i wystąpić z wnioskiem o umorzenie. Pamiętajmy, że sama deklaracja spłaty nie wystarczy. Musi nastąpić rzeczywiste uregulowanie długu w całości, żeby doszło do umorzenia postępowania.

Sprzedaż nieruchomości w celu spłaty zobowiązania może być dobrym rozwiązaniem. Jeżeli zobowiązanie jest wysokie, nie mamy środków na jego spłatę lub wierzyciel nie chce zgodzić się na raty, to wtedy samodzielna sprzedaż na pewno będzie korzystniejsza niż sprzedaż licytacyjna.

Sprzedaż mieszkania na licytacji rzadko jest możliwa po cenie rynkowej. Zazwyczaj potencjalni kupcy czekają na obniżenie ceny. Co więcej, dłużnik jest wtedy obciążony kosztami postępowania egzekucyjnego. Nie ma też wpływu na cenę sprzedaży i musi opuścić mieszkanie w wyznaczonym terminie. W przeciwnym wypadku dojdzie do eksmisji.

Jak sprzedać zadłużone mieszkanie – skuteczną pomoc uzyskasz od skupu nieruchomości

Jeżeli Twoja nieruchomość została zajęta przez komornika, ale chcesz sprzedać ją samodzielnie i spłacić swój dług, to jest to możliwe. Mieszkanie, które jest zajęte przez komornika, możesz sprzedać firmie, która specjalizuje się w skupie nieruchomości. Firmą, która udzieli Ci wsparcia prawnego i zapewni bezpieczną transakcję, jest nSkup.pl.

Taka pomoc będzie potrzebna, gdy wierzyciel nie chce się zgodzić na ugodę i umorzyć lub zawiesić postępowania. Dłużnik ma wtedy ograniczoną możliwość sprzedaży mieszkania na wolnym rynku. Wtedy właśnie wkraczają specjaliści z nSkup.pl. Kupimy od Ciebie mieszkanie i weźmiemy na siebie negocjacje z wierzycielem. W pierwszej kolejności spłacamy wierzytelność, a pozostała kwota trafi do Ciebie. Przeprowadzimy Cię przez wszystkie formalności i zapewnimy konsultacje z prawnikiem.

Sprzedaż nieruchomości na spłatę długu jest bez wątpienia trudne, ale czasami jest to najlepsze rozwiązanie. W ten sposób unikniesz stresu związanego z egzekucją długu, licytacja komorniczą i narastających kosztów.

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z nSkup.pl. Jesteśmy do Twojej dyspozycji i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. W ciągu jednego dnia wycenimy Twoje mieszkanie i zaproponujemy kwotę zakupu.

Jak zatrzymać licytację nieruchomości – umorzeniu postępowania egzekucyjnego po pierwszej i drugiej bezskutecznej licytacji

Umorzenie postępowania może nastąpić w przypadku, gdy wierzyciel nie dopilnuje wszystkich formalności. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy komornik nie sprzeda mieszkania podczas pierwszej licytacji, a wierzyciel nie wystosuje wniosku o przeprowadzenie drugiej licytacji w wyznaczonym terminie. Wtedy postępowanie zostanie umorzone z mocy prawa.

W sytuacji, gdy doszło do drugiej licytacji, ale wciąż nie udało się sprzedać nieruchomości, to wtedy następuje umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu. Kolejna licytacja tej samej nieruchomości może zostać przeprowadzona na wniosek wierzyciela dopiero po upływie 6 miesięcy.

Umorzenie następuje z urzędu w szczególnych przypadkach. Sam dłużnik nie ma wpływu na wynik postępowania egzekucyjnego. Pamiętajmy jednak, że umorzenie egzekucji nie oznacza, że długi zniknęły. Wierzyciel może bowiem znowu wszcząć postępowanie egzekucyjne, a kolejna licytacja może być już skuteczna. Dlatego warto wykorzystać okazję i dążyć do ugody z wierzycielem oraz umówić się na plan spłat.

Jak zatrzymać licytację nieruchomości – podsumowanie

W naszym artykule wskazaliśmy możliwości i sposoby na zawieszenie lub umorzenie licytacji nieruchomości. W niektórych okolicznościach zatrzymanie licytacji jest możliwe. Jednak najpewniejszą metodą jest spłata całości zadłużenia. Jeżeli Twoja sytuacja uległa pogorszeniu i obawiasz się, że stracisz mieszkanie, to warto wyprzedzić pewne wydarzenia i rozpocząć rozmowy z wierzycielem. Postaraj się wynegocjować dogodne warunki spłaty długu. Możesz też skorzystać z pomocy prawnika lub doradcy finansowego, którzy wskażą najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Dzięki szybkiej reakcji i podjętym działaniom masz szansę uniknąć postępowania egzekucyjnego.

Dobrym rozwiązaniem jest samodzielna sprzedaż mieszkania. Może się okazać, że dzięki udanej transakcji spłacisz długi i będziesz miał gotówkę dla siebie. W przypadku, gdy komornik zajął nieruchomość, dobrą opcją jest kontakt ze skupem nieruchomości nSkup.pl. Zatrzymamy egzekucję komorniczą i szybko przeprowadzimy transakcję.

Banknot

Sprzedaj nam swoje mieszkanie

Bezpiecznie, łatwo i bez angażowania się w formalności. Uzyskaj szybką ofertę gotówkową.

Uzyskaj ofertę