Jak uratować mieszkanie przed komornikiem
Data publikacji: Data aktualizacji:

Jak sprzedać odziedziczone mieszkanie w 2024 roku?
Ekspert wyjaśnia!

Sprzedaż mieszkania, które otrzymaliśmy w spadku, w większości przypadków nie powinna sprawić nam kłopotów. Nasi specjaliści ds. skupu nieruchomości z nSkup.pl przygotowali artykuł z najważniejszymi informacjami na temat sprzedaży odziedziczonego mieszkania. Dowiesz się, jak sprzedać mieszkanie i uniknąć podatku dochodowego. Podpowiadamy też, jak sprzedać nieruchomość, gdy jest kilku spadkobierców.

Spis zawartości artykułu

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania – dziedziczenie mieszkania własnościowego

Wszystkie zasady dziedziczenia majątku po bliskich są uregulowane w kodeksie cywilnym. Zasady te dotyczą również dziedziczenia nieruchomości. W przypadku śmierci właściciela mieszkania, zostanie ono przekazane spadkobiercom ustawowym lub testamentowym. Zazwyczaj spadkobiercami są osoby z najbliższej rodziny, ale spadkodawca może za pośrednictwem testamentu rozdysponować swoim majątkiem w dowolny sposób i wskazać osoby spoza rodziny.

W przypadku braku testamentu obowiązuje dziedziczenie ustawowe. W pierwszej kolejności nieruchomość dziedziczą małżonek i dzieci. Jeżeli zmarły był stanu wolnego i nie miał dzieci, to wtedy dziedziczyć mogą rodzice, rodzeństwo, a kolejno dziadkowie czy pasierbowie. Każdy ze spadkobierców może również podjąć decyzję o odrzuceniu spadku. Jeżeli nie odnajdą się żadni spadkobiercy, to majątek po zmarłym przejmie gmina lub Skarb Państwa.

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania – wprowadzenie

Sytuacja jest prosta, kiedy uprawnionym do spadku jest tylko jedna osoba. Jednak często zdarza się, że spadkobierców jest kilku. Każdy spadkobierca otrzymuje wtedy swój udział w nieruchomości. Do sprzedaży mieszkania potrzebna jest zatem zgoda każdego z nich. Niestety spadek w postaci wartościowej nieruchomości często jest powodem kłótni i sporów między spadkobiercami. Jednak, jeżeli chcemy sprzedać odziedziczone mieszkanie, to przede wszystkim należy formalnie nabyć spadek.

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania – potwierdzenie nabycia spadku u notariusza i w sądzie

Jak napisaliśmy wyżej, odziedziczonym majątkiem można dysponować dopiero wtedy, gdy uzyskamy potwierdzenie nabycia spadku. Taki dokument możemy uzyskać u notariusza lub przeprowadzając postępowanie sądowe.

Akt poświadczenia dziedziczenia spadku u notariusza to najszybszy sposób na nabycie spadku. Uzyskamy go w trakcie jednej wizyty w kancelarii notarialnej. Jest tylko jeden warunek. Na spotkaniu u notariusza muszą stawić się jednocześnie wszyscy spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Co więcej, muszą być oni zgodni w kwestii dziedziczenia i podziału majątku. Jeżeli na spotkaniu dojdzie do nieporozumień i spadkobiercy nie będą mogli się dogadać, to notariusz nie będzie mógł przygotować aktu poświadczenia.

W takiej sytuacji pozostaje już tylko nabycie spadku na drodze sądowej. W celu musimy złożyć wniosek i wymagane dokumenty we właściwym sądzie rejonowym. Wniosek sądowy może złożyć każdy ze spadkobierców po upływie 6 miesięcy od otwarcia spadku lub złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Na zakończenie postępowania sąd wyda postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku. Kiedy postanowienie się uprawomocni, będziemy mogli dokonać zmian w księdze wieczystej i sprzedać odziedziczone mieszkanie.

Nie ma znaczenia, czy dysponujemy prawomocnym postanowieniem sądu, czy aktem notarialnym poświadczenia dziedziczenia. Obydwa dokumenty mają taką samą moc i mogą być użyte w procesie sprzedaży odziedziczonego mieszkania. Wizyta u notariusza jest prostsza i krótsza. Jednak nie zawsze jest możliwa. Prostsza i krótsza jest droga notarialna, natomiast nie zawsze możliwa. Sprawa w sądzie będzie trwała dłużej, ale jest tańsza. W sądzie nie muszą się stawiać wszyscy spadkobiercy. Jeden i drugi dokument potwierdzi, kto jest spadkobiercą, ilu jest spadkobierców i określi wysokość ich udziałów.

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania – kiedy można sprzedać mieszkanie ze spadku?

Sprzedać mieszkanie możemy zaraz po tym, jak formalnie nabędziemy spadek. Kiedy otrzymamy dokument, który potwierdza nasze prawo do spadku, to możemy dokonać zmian w księdze wieczystej. Ważne jest to, żeby zaktualizować dane właściciela. Kiedy w księdze wieczystej będziemy widnieć jako nowy właściciel, to możemy przystąpić do sprzedaży mieszkania.

Co w sytuacji, gdy nieruchomość odziedziczy kilka osób? Wtedy sprzedaż mieszkania wymaga zgody wszystkich spadkobierców. Jeżeli nie ma zgody między spadkobiercami i choć jeden z nich nie wyrazi zgody na sprzedaż, to należy podjąć pewne kroki. Będziemy o tym pisać w dalszej części artykułu.

Kiedy planujemy sprzedaż mieszkanie ze spadku, to musimy pamiętać również o podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości. Podatek będzie obowiązkowy, jeśli sprzedamy nieruchomość w ciągu 5 lat od nabycia jej przez spadkodawcę.

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania – co trzeba wiedzieć o transakcji sprzedaży

Z różnych powodów zależy nam na tym, żeby jak najszybciej sprzedać odziedziczone mieszkanie. Procedura sprzedaży takiej nieruchomości nie różni się niczym od typowej transakcji na rynku nieruchomości. Przed wizytą u notariusza musimy skompletować wszystkie dokumenty, które będą potrzebne do przygotowania aktu notarialnego. Są to:

  • Dokument potwierdzający nasze prawa do nieruchomości,
  • Potwierdzenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków,
  • Zaświadczenie ze spółdzielni o braku zaległości w opłatach,
  • Zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu.

Na pewno warto zastanowić się, w jaki sposób chcemy sprzedać odziedziczone mieszkanie. Cały proces sprzedaży możemy przeprowadzić na własną rękę, skorzystać z usług biura nieruchomości lub udać się prosto do biura skupu nieruchomości. Wszystko zależy od naszych potrzeb i możliwości. Jeżeli mieszkamy w innym mieście lub zależy nam na szybkiej i bezpiecznej transakcji, to bardzo korzystną opcją jest współpraca z biurem skupu nieruchomości.

Jakie są zalety takiego rozwiązania? Przede wszystkim nie musisz inwestować w remont mieszkania. Nie ma też potrzeby, żeby przygotowywać mieszkanie do prezentacji. Jeżeli jesteś spadkobiercą, to nie musisz zawracać sobie głowy renowacją i sprzątaniem odziedziczonej nieruchomości.

Warto wiedzieć, że biuro skupu nieruchomości jest bezpośrednim kupującym. Oznacza to, że spadkobiercy nie muszą się zajmować czasochłonnym i stresującym procesem sprzedaży. Nie ma potrzeby umieszczania płatnych ofert na portalach nieruchomości czy tracenia czasu na prezentację mieszkania. Może to być trudne, a czasami niewykonalne, zwłaszcza gdy mieszkamy w innym mieście lub kraju.

Współpraca ze skupem nieruchomości jest bardzo komfortowa dla osób, które odziedziczyły mieszkanie i chcą je sprzedać. Cała transakcja zajmuje najczęściej nie więcej niż kilka dni. Specjaliści ds. skupu nieruchomości pomagają w całym procesie sprzedaży i oferują wsparcie prawne. Dzięki temu możesz sprzedać mieszkanie szybko i sprawnie. Skup nieruchomości w całej Polsce

Jak sprzedać odziedziczone mieszkanie

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania – gdy jest kilku spadkobierców

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania, gdy mamy kilku spadkobierców, jest możliwa, dopiero gdy wszystkie osoby wyrażą zgodę na taką transakcję. Jeżeli wszyscy są zgodni w kwestii sprzedaży mieszkania, to należy przygotować dokumenty i umówić się w kancelarii notarialnej na podpisanie umowy. Ważne jest to, żeby u notariusza pojawili się wszyscy spadkobiercy. Osoby, które nie mogą stawić się osobiście, mogą udzielić pełnomocnictwa wybranej osobie. Pełnomocnik może reprezentować jedną lub wszystkie osoby.

Kiedy dojdzie do sprzedaży odziedziczonego mieszkania, to po dopełnieniu formalności, kwota uzyskana ze sprzedaży zostanie rozdzielona między spadkobierców zgodnie z przyznanymi im udziałami.

Jeżeli spadkobiercy nie są jednomyślni i nie mogą dojść do porozumienia, to wtedy konieczne będzie założenie sprawy sądowej. Sprawa w sądzie jest jednak kosztowna i może trwać nawet kilka lat.

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania – w przypadku braku zgody wszystkich spadkobierców

Brak zgody spadkobierców trochę komplikuje sytuację i chwilowo blokuje możliwość sprzedaży mieszkania. Są jednak sposoby na to, żeby pozbyć się współwłasności. Wystarczy przeprowadzić dział spadku w sądzie. W trakcie postępowania sąd podzieli majątek spadkodawcy i przyzna składniki majątkowe poszczególnym spadkobiercom na wyłączność. Nie zawsze jest możliwy równy podział majątku. Sąd zobowiązuje wtedy spadkobierców do dokonania spłat lub dopłat.

Spadkobierca, który jest zainteresowany nieruchomością i chce ją przejąć, powinien zgłosić swoją wolę w sądzie. Jeżeli sąd przychyli się do wniosku spadkobiercy, to przyzna mu mieszkanie i jednocześnie zasądzi spłatę pozostałych spadkobierców. Może się jednak zdarzyć, że spadkobiercy nie zgodzą się na przyznanie nieruchomości żadnemu z nich. Wtedy pozostaje już tylko jedno rozwiązanie. Sąd zdecyduje o sprzedaży mieszkanie na licytacji komorniczej. Nie jest to korzystne rozwiązanie dla osób, które odziedziczyły mieszkanie. Na licytacji komorniczej mieszkanie może zostać sprzedane dużo poniżej jego wartości. Należy też pamiętać o wynagrodzeniu dla komornika i kosztach licytacji. Spadkobiercy bez wątpienia powinni dążyć do porozumienia, ponieważ będzie to dla nich korzystne.

Zanim sąd dokona działu spadku, to każdy ze spadkobierców może swobodnie dysponować swoim udziałem w spadku. Każda z osób uprawnionych do spadku może zbyć swój udział odpłatnie lub nieodpłatnie dowolnemu kupującemu. W ten sposób spadkobierca pozbywa się swojego udziału i współwłasności, która jest kłopotliwa. Co więcej, nie potrzebuje do tego zgody innych spadkobierców. Oznacza to, że w przypadku braku zgody nie musimy czekać na rozstrzygnięcie sprawy w sądzie.

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania – podatek dochodowy

Jeżeli zdecydujemy się na sprzedaż nieruchomości, to powinniśmy pamiętać o podatku dochodowym. Podatek od nieruchomości 2024 wynosi 19% od dochodu ze sprzedaży. Będziemy go musieli zapłacić, jeżeli nie minęło jeszcze 5 lat od daty jej nabycia lub wybudowania przez spadkodawcę.

W przypadku odziedziczonych mieszkań i domów ten okres w wielu przypadkach już dawno minął. Spadkobiercy nie muszą się zatem martwić o podatek. Zdarza się też, że spadkodawca nabył nieruchomość krótko przed śmiercią. W takiej sytuacji, żeby uniknąć podatku, należy poczekać aż minie ustawowe 5 lat. Jest też drugi sposób. Spadkodawca może skorzystać również z ulgi mieszkaniowej, która zmniejszy kwotę podatku lub pozwoli na całkowite jego uniknięcie. Jeżeli chcemy skorzystać ulgi mieszkaniowej, to w ciągu 3 lat od sprzedaży odziedziczonego mieszkania powinniśmy kupić nieruchomość w celu realizacji własnych celów mieszkaniowych. Może to być mieszkanie, dom czy działka budowlana. Środki ze sprzedaży możemy również przeznaczyć na remont.

Przed sprzedażą nieruchomości powinniśmy dokładnie przeanalizować jej sytuację prawną i podatkową. Warto skorzystać ze wsparcia specjalisty lub doradcy podatkowego, którzy podpowiedzą, jak uniknąć zbędnych opłat. Skup nieruchomości w całej Polsce

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania – podatek od spadków

Spadkobiercy muszą się również liczyć z innym podatkiem, choć nie jest on związany bezpośrednio związany ze sprzedażą nieruchomości. Jest to podatek od spadku. Jego wysokość różni się w zależności od wartości spadku i od stopnia pokrewieństwa ze spadkodawcą.

Obecnie rozróżniamy 3 grupy podatkowe, dla których wysokość podatku jest różna. Każda z tych grup ma też inną kwotę wolną od podatku.

Zwolnieni z podatku są najbliżsi zmarłego, czyli małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha. Wszystkie te osoby muszą jednak pamiętać o tym, żeby w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia spadku, złożyć do urzędu formularz SD-Z2.

Pozostali spadkobiercy powinni złożyć zeznanie podatkowe w ciągu jednego miesiąca od powstania obowiązku podatkowego i czekać na decyzję o wysokości kwoty podatku do zapłaty.

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania – podsumowanie

Kiedy odziedziczyliśmy mieszkanie i chcemy je sprzedać, to w pierwszej kolejności powinniśmy pamiętać o konieczności potwierdzenia nabycia praw do spadku. Można to zrobić za pośrednictwem notariusza lub sądu. Następnie należy zaktualizować dane w księdze wieczystej.

Pamiętajmy o skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, które są potrzebne do nabycia spadku u notariusza lub w sądzie. Jeżeli jest kilku spadkobierców i myślimy o załatwieniu sprawy w kancelarii notarialnej, to konieczne jest stawiennictwo wszystkich zainteresowanych osób w jednym terminie. Można również udzielić pełnomocnictwa jednemu ze spadkobierców lub innej osobie, która będzie reprezentować interesy pozostałych osób uprawnionych do spadku. W przypadku, gdy spadkobiercy nie mogą się dogadać i nie ma między nimi zgody na sprzedaż mieszkania, to konieczne będzie przeprowadzenie działu spadku w sądzie. Można się też zdecydować na sprzedaż udziałów w odziedziczonej nieruchomości.

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania można zrealizować w dowolnym momencie. Pamiętajmy jednak o tym, że w niektórych przypadkach możemy być zobowiązani do zapłaty 19% podatku od dochodu ze sprzedaży.

Banknot

Sprzedaj nam swoją nieruchomość

Bezpiecznie, łatwo i bez angażowania się w formalności. Uzyskaj szybką ofertę gotówkową.

Uzyskaj ofertę